På Kyrkskolan arbetar vi för att alla elever ska trivas, känna sig trygga och uppnå goda resultat. Vi är stolta över vår stora skolgård och vi värnar om våra betydelsefulla traditioner.

fredag 22 september 2017

Hur ska nästa vecka bli?

Nu när jag skriver det här och tittar ut genom fönstret så hänger regnet i luften, det är grått och trist ute. Vad gör det med mig och alla er föräldrar, barn och personal?

Ska det här bli ännu en dag av alla andra arbetsdagar? Eller vill jag lägga mig ikväll med ett leende på läpparna och säga till dig själv att det har varit en bra dag i livet - för att jag bestämde mig för det?

Du kanske har en tuff vecka framför dig. Men det behöver inte betyda att den blir dålig. 

Hur kan du göra det du har framför dig roligare, mer givande och meningsfullt för dig och andra? 
Hur kan de tråkiga arbetsuppgifterna bli mindre tråkiga? 
Vad kan du bidra med för att det här ska bli en dag som sticker ut? 

Några tankar som jag har tagit till mig från Olof Röhlander och omvandlat till mitt eget.

Trevlig helg!
😊
Patrik Sandsveden

Information från Elevhälsan


Elevhälsans medicinska insatser


Information till vårdnadshavare


Elevhälsans medicinska insatser

Organisation och uppdrag
Elevhälsans medicinska insatser EMI är en del av Centrala elevhälsan som tillhör Utbildningskontoret. Elevhälsans medicinska insatser utgörs av skolsköterskor och skolläkare.

Enligt nationell vägledning ska medicinsk elevhälsa främst vara hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande på individ och gruppnivå. Hälsofrämjande insatser utgörs av hälsosamtal om hälsa, skolsituation och livsstil som t.ex. sömn, kost, fysisk aktivitet, droger, identitet, sexualitet, sexuell identitet och HBTQ, hedersrelaterat våld och förtryck. Sjukdomsförebyggande insatser utgörs av t.ex. vaccinering.

Elevhälsan erbjuder medicinsk bedömning vid utvecklings- och skolrelaterade hälsoproblem samt enklare sjukvårdsinsatser. Övriga hälsoproblem hänvisas till sjukvården. Skolsköterska och skolläkare bidrar med medicinsk kompetens i skolans elevhälsoarbete t.ex. elevers arbetsmiljö och egenvård.

Sekretess
För skolsköterska och skolläkare är sekretess huvudregel. Det innebär att uppgifter endast får lämnas till övrig skolpersonal efter samtycke från vårdnadshavare eller myndig elev. Sekretessen bryts vid anmälan till socialtjänst och polismyndighet.

Samtycke
Samtycke inhämtas till journalbeställning och vaccinationer.
Skolsköterskan kan i samråd med vårdnadshavare och elev informera berörd skolpersonal om specifika hälsoproblem enligt överenskommelse.
Elevhälsan utgår från att vårdnadshavare med gemensam vårdnad agerar i samförstånd.

Journal
I elevens journal dokumenteras uppgifter om hälsa, utveckling och vaccinationer. Journalen följer eleven under skoltiden och arkiveras efter avslutade gymnasiestudier, i kommunens stadsarkiv.

Nationellt kvalitetsregister
Registrering av hälsodata i ett nationellt kvalitetsregister syftar till likvärdig elevhälsa, verksamhetsutveckling och att på sikt utgöra underlag för forskning.
Enskilda elevers hälsouppgifter kan inte identifieras i registret.
Vårdnadshavare informeras om nationellt kvalitetsregister och kontaktar skolsköterskan då vårdnadshavaren inte samtycker till att hälsouppgifter överförs till registret. www.emq.nu

Nationellt vaccinationsregister
Registrering av vaccinationer syftar till att följa upp effekten av nationellt vaccinationsprogram och utgör underlag för forskning.

Hälsobesök
Hälsobesök syftar till att främja hälsa och förebygga sjukdom. Hälsosamtal erbjuds i förskoleklass eller årskurs 1 särskola, årskurs 4 och 7 och i år 1 på gymnasiet.
Inför samtalet fyller eleven i ett hälsoformulär som utgör underlag samtalet.
I förskoleklass eller årskurs 1 särskola fyller elev och vårdnadshavare tillsammans i hälsoformuläret. Ett separat hälsoformulär lämnas till vårdnadshavare för elev i förskoleklass eller årskurs 1 särskola, årskurs 4 och 7.
Vårdnadshavare informeras om hälsobesök under skolåren och kontaktar skolsköterskan om vårdnadshavaren inte samtycker till hälsobesök.

 Vaccinering
Elevhälsan erbjuder vaccinationer enligt nationellt program. Elevhälsan erbjuder vaccination i årskurs 2, årskurs 5 och 9 samt kompletterande vaccinationer till och med gymnasiet.

Elevhälsoarbete

Elevhälsans medicinska insatser bidrar med medicinsk kompetens i skolans hälsofrämjande och förebyggande elevhälsoarbete. Skolsköterskan ingår i skolans elevhälsoteam tillsammans med bland andra rektor, kurator och specialpedagog. Samtycke krävs för skolsköterskan ska kunna delge berörd skolpersonal hälsouppgifter.  

Hälsobesök enligt nationellt program
Förskoleklass/ årskurs 1 särskola
                                            Hälsosamtal, vikt, längd, syn, hörsel
                                            Bedömning av hälsa, utveckling, vaccinationsstatus.                                                 
Vårdnadshavare erbjuds tid tillsammans med barnet. Om vårdnadshavare inte önskar delta, utförs enbart undersökningar.
                             
Årskurs 2                           Vikt och längd

Årskurs 2                           Vaccinering mot mässling-påssjuka-röda hund                         

Årskurs 4                           Hälsosamtal, vikt, längd och rygg
                                   
Årskurs 5                           Vaccinering mot humant papillomvirus (flickor)

Årskurs 7                           Hälsosamtal, vikt, längd, rygg och syn                                     

Årskurs 9                           Vaccinering mot difteri-stelkramp-kikhosta
                                                                                      
År 1 gymnasiet                 Hälsosamtal, vikt och längd


Kontakta skolsköterskan om du har frågor eller vill lämna information om ditt barns hälsa. Kontaktuppgifter finns på respektive skolas hemsida.
Du kan också nå skolsköterskan via kommunens växel, telefon 011 - 15 00 00
Övriga kontaktuppgifter till Centrala elevhälsans finns på

Verksamhetschef
Elevhälsans medicinska insatser
Centrala elevhälsan
CENTRALA ELEVHÄLSAN
   www.norrkoping.se

fredag 15 september 2017

Fredag igen

Dagarna och veckorna går väldigt fort. Terminen har inte pågått en månad ännu, ändå känns sommarlovet avlägset. Veckan som gått har innehållit ett föräldramöte samt skoljoggen. Våra duktiga elever i årskurs 5 har gjort ett jättebra jobb med det. Tack ska ni ha! Nästa vecka är det dag för det sista föräldramötet för den här terminsstarten, då det är dags för er föräldrar i årskurs 2 och 3 att komma till skolan. Jag önskar er alla en skön helg.
Patrik Sandsveden, rektor

fredag 1 september 2017

Soligt igen

Efter gårdagens regn är det återigen sol. En stor eloge till årskurs 6 som kämpade på Borgsmo med Norrköpings mästerskapen i friidrott. Dagen startade med regn och kyla, som tur var så slutade regnet på förmiddagen. Jag såg inga sura miner när jag var där och hejade.
Nästa vecka, fredag 8/9, ska årskurs 4 och 5 åka till Mela då får vi hoppas att det inte regnar.
Årskurs 2 ska deltaga i en stor forskning om matematik (gäller alla skolor i Norrköping), som startar nästa vecka. Det kommer att blir spännande att se resultatet när det är färdigt.
Nästa vecka har jag semester men det finns alltid någon på skolan ni kan vända er till om det behövs.


Patrik Sandsveden, rektor

Bra jobbat alla läslusar i årskurs 5!


Visst spelar läsning roll:
Ungefär nio av tio ord som vi använder har vi lärt oss från skriven text.
Statistiken visar att:
  • En sjuttonåring som läst och/eller lyssnat regelbundet till texter har cirka 50 000 – 70 000 ord i sitt ordförråd.
  • En sjuttonåring som inte regelbundet läst/lyssnat på texter har endast cirka 15 000 -17 000 ord i sitt ordförråd.
Så STOR är skillnaden.


Under sommarlovet har årskurs 5 kämpat med ett ”LÄSBINGO”. Syftet med läsbingot har varit att uppmuntra eleverna att hålla igång sin läsning över sommaren. En fylld bingobricka byttes i veckan in mot en belöning – i detta fall en godispåse och ett armband "LÄSLUS 2017".

Bra jobbat alla läslusar i årskurs 5. Stort grattis till genomförd läsutmaning!

fredag 25 augusti 2017

Första veckan

Nu har skolan kommit igång för alla elever. För några är det sista året på Kyrkskolan och för några är det första året av sju. Det har varit en bra start på terminen med många förväntansfulla elever och lärare.
Jag har hunnit äta med eleverna i förskoleklass och lågstadiet den här veckan och promenerat med årskurs 6 till hemkunskapen, som är på Sandbyhov den här terminen.
Efter en vecka med i huvudsak sol så regnar det just nu, vilket är otur för årskurs 4 som ska till Himmelstalund och simma.
Hoppas ni alla får en skön helg!
Patrik Sandsveden, rektor

måndag 21 augusti 2017

Välkomna till Kyrkskolan läsåret 2017/2018

Hej!

Här kommer information från skolan inför skolstarten.
Äntligen kan vi återigen använda hela källarplanet för undervisningen efter förra läsårets arbete med vattenskadan. Jag vet att det funnits oro för luften på källarplanet, men det har tagits både luftprover och golvprover och alla värden är normala.

I samband med ett nytt läsår sker alltid förändringar i personalgruppen så även i år. Några förändringar känner ni till och några är nya. Solweig Kind, skoladministratör, blir pensionär och ersätts med Carina Appelqvist, Eva Johansson, fritidspedagog blir pensionär och ersätts med Marie Ahola. I förskoleklassen/fritidshemmet tillkommer Johanna Larsson och på fritidshemmet Emil Karlsson, Karin Knaggård är föräldraledig till februari. Ann Westin slutar på Kyrkskolan och börjar arbeta i en annan kommun, hennes plats tas av Jakob Friedrichsen. Åsa Mårdskog är tjänstledig och kommer tillbaka i mars, Beatrice Stringborn är ny lärare på lågstadiet. Lotta Lagerlund börjar arbeta på en annan skola och ersätts av Jennifer Maraoge, Connie Andersson kommer sluta och börja arbeta i en annan kommun, istället för honom kommer Abeer Dawoud. Utöver det så kommer Ylva Lindqvist börja arbeta som specialpedagog så snart hon får avsluta sin nuvarande tjänst. Eva Christensson, slöjdlärare, kommer arbeta 80 % mot tidigare 40 %. Två resurspersoner kommer även arbeta på lågstadiet och fritidshemmet, Patrik Antebo och Shinal Behno. Maria Kyziridou, som varit kurator på skolan, men föräldraledig sista året slutar, Karin Swartling som vikarierat för henne är nu föräldraledig. Ny kurator är Emma Kvarnheden som kommer arbeta heltid, en utökning från halvtid, på skolan från 1/10. Frida Persson, logoped på skolan, kommer att utöka sin tid från 25 % till 50 %.

Första dagens tider är 08.20-13.30. Mer information får ni hem första skolveckan från klassernas mentorer.

Årskurs 6 som börjar med hem och konsumentkunskap i höst kommer att få börja hösten med att ha de lektionerna på Sandbyhov i väntan på dessa salar ska bli klara på Enebyskolan.

Läsårsdata

Höstterminen

21 augusti - 22 december

Lovdagar höstlov 30 oktober - 3 november

Studiedagar 5-6 oktober

Vårtermin

8 januari - 14 juni

Lovdagar Sportlov 19 - 23 februari
Påsklov 3-6 april
11 maj (klämdag Kristi himmelsfärd)
30 april (klämdag Valborg)

Helgdagar Långfredag 30 mars
Annandag påsk 2 april
Första maj
Kristi himmelsfärdsdag 10 maj
Nationaldag 6 juni

Studiedagar 8 januari
19-20 mars


Vänliga hälsningar från Patrik Sandsveden, rektor.